• Kupujący może odstąpić od umowy sprzedaży (tj. zrezygnować z produktów zakupionych w Sklepie defens i zwrócić je bez podania przyczyny) w ciągu 30 (trzydzieści) dni od dnia objęcia produktów w posiadanie przez Kupującego, a w przypadku umowy sprzedaży, która obejmuje wiele produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach w terminie 30 (trzydzieści) dni od dnia objęcia w posiadanie ostatniego produktu, partii lub części. Stroną ponoszącą koszty w przypadku odstąpienia od umowy jest Kupujący.
    W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży Kupujżcy powinien złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży kierując je na adres korespondencyjny lub przesłać adres e-mail: kontakt@defens.pl 
    Wzór ośwaidczenia o odstapieniu od umowy sprzedaży: 
    Niniejszym ożwiadczam, iż odstępuję od umowy sprzedaży ...................... (przedmiot sprzedaży) zawartej, w dniu ............
  • Wszystkie produkty sprzedawane przez defens, są nowe, fabrycznie zapakowane i podlegają gwarancjom producenta. Termin gwarancji wynosi 1 rok od daty sprzedaży, chyba, że Producent określi inaczej. Warunkiem rozpoczęcia procedury reklamacyjnej jest posiadanie dowodu zakupu.
  • Zgłoszenie reklamacji następuje poprzez przesłanie na adres info@defens.pl, zgłoszenia zawierającego nazwę reklawanych produktów, ilość oraz powód reklamacji. Konsultant defens, skontaktuje się z Kupującym w celu ustalenia szczegółów. Kupujący odsyła produkt na adres sklepu defens na własny koszt. Jeśli reklamacja zostanie uznana, Kupującemu przysługuje zwrot kosztów nadania. W przypadku gdy reklamacja zostanie uznana defens na swój koszt odsyła Kupującemu Produkt wolny od wad. W przypadku gdy nie możliwa jest wymiana lub jezeli jest taka wola Kupującego, otrzyma on zwrot wartości zakupu na wskazane konto niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 14 dni od daty poinformowania go o zaistniałym fakcie. Reklamacji nie podlegają wady towaru spowodowane przypadkowym lub celowym uszkodzeniem przez Kupującego.

Suplementy diety to środki spożywcze, których celem jest uzupełnienie normalnej diety, nie mogą być one stosowane jako substytut zróżnicowanej diety i nie posiadają one właściwości produktów leczniczych.

Informacje zawarte na stronie internetowej defens.pl mają charakter wyłącznie informacyjny i nie zastąpią porady lekarza. W razie choroby skontaktuj się z lekarzem i zastosuj do jego zaleceń.

Produkty prezentowane na stronie defens.pl nie są przeznaczone do diagnozowania, terapii, leczenia ani prewencji chorób.

%

Hej, hej, nie uciekaj! Oto dodatkowy rabat.

Podaj w koszyku kod rabatowy: 5PROMO a otrzymasz 5% rabat na zakupy.

Zastosuj kod rabatowy