Regulamin

 1. Sklep internetowy defens.pl, prowadzony jest przez Softmare Ltd, 27 Old Gloucester Street, London, WC1N 3AX England.
 2. Sklep internetowy defens.pl, zwany dalej defens, prowadzi sprzedaż towarów zamieszczonych na witrynie WWW za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia składane w sklepie internetowym defens realizują nasi pracownicy. Wysyłki realizowane są magazynu w Krakowie. 
 3. Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym defens sa wartościami brutto wyrażonymi w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny produktów nie zawierają kosztów transportu towaru do odbiorcy końcowego. Koszty transportu pokrywa kupujący.
 4. Cena podana przy każdym towarze jest wiążca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Sklep defens zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących sie w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
 5. Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia w sytuacji, gdy podana cena towaru będzie nieprawidłowa w skutek błędnego działania systemu teleinformatycznego.
 6. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na stronach serwisu WWW i przesłanie go do sklepu defens. Poprawnie złożone zamówienie definiuje następujące kwestie:
  - dane kontaktowe i adresowe: zamawiającego, odbiorcy i płatnika
  - co najmniej jedną pozycję określonego towaru wraz z ceną
  - sposób płatności
 7. Ilość produktów oferowanych w ramach sklepu jest zmienna i podlega stałej aktualizacji.
 8. Należności za zamówione towary regulowane są przy odbiorze - pobranie lub w formie przedpłaty przelewem lub przelewem elektronicznym. Operatorem przelewów elektronicznych jest iMoje banku ING. Płtności można dokonać przelewem bankowym, za pomocą płatności elektronicznych lub prz odbiorze gotówką kurierowi.
 9. Na poleceniu przelewu (lub blankiecie pocztowym) należy podać imię i nazwisko kupującego.
 10. Zamówienie zostaje skierowane do realizacji po weryfikacji odbiorcy lub w przypadku przedpłaty w momencie wpływu środków na konto defens.
 11. Zamówione towary są wysyłane w miarę możliwości jak najszybciej od momentu weryfikacji zamówienia lub daty zaksięgowania zapłaty na koncie defens (w przypadku przedpłaty).
 12. W przypadku braku towaru w magazynie, Klient zostanie poinformowany o związanym z tym wydłużeniu czasu realizacji zamówienia telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
 13. Zamówione towary są dostarczane za pożrednictwem firmy kurierskiej lub w inny sposób - na życzenie klienta.
 14. Chwilą wykonania umowy sprzedaży przez sklep internetowy defens jest dzień przekazania przesyłki od firmy kurierskiej.
 15. Kupujący może odstąpić od umowy sprzedaży (tj. zrezygnować z produktów zakupionych w Sklepie defens i zwrócić je bez podania przyczyny) w ciągu 30 (trzydzieści) dni od dnia objęcia produktów w posiadanie przez Kupującego, a w przypadku umowy sprzedaży, która obejmuje wiele produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach w terminie 30 (trzydzieści) dni od dnia objęcia w posiadanie ostatniego produktu, partii lub części. Stroną ponoszącą koszty w przypadku odstąpienia od umowy jest Kupujący.
  W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży Kupujżcy powinien złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży kierując je na adres korespondencyjny lub przesłać adres e-mail: kontakt@defens.pl 
  Wzór ośwaidczenia o odstapieniu od umowy sprzedaży: 
  Niniejszym ożwiadczam, iż odstępuję od umowy sprzedaży ...................... (przedmiot sprzedaży) zawartej, w dniu ............
 16. Wszystkie produkty sprzedawane przez defens, są nowe, fabrycznie zapakowane i podlegają gwarancjom producenta. Termin gwarancji wynosi 1 rok od daty sprzedaży, chyba, że Producent określi inaczej. Warunkiem rozpoczęcia procedury reklamacyjnej jest posiadanie dowodu zakupu.
 17. Zgłoszenie reklamacji następuje poprzez przesłanie na adres info@defens.pl, zgłoszenia zawierającego nazwę reklawanych produktów, ilość oraz powód reklamacji. Konsultant defens, skontaktuje się z Kupującym w celu ustalenia szczegółów. Kupujący odsyła produkt na adres sklepu defens na własny koszt. Jeśli reklamacja zostanie uznana, Kupującemu przysługuje zwrot kosztów nadania. W przypadku gdy reklamacja zostanie uznana defens na swój koszt odsyła Kupującemu Produkt wolny od wad. W przypadku gdy nie możliwa jest wymiana lub jezeli jest taka wola Kupującego, otrzyma on zwrot wartości zakupu na wskazane konto niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 14 dni od daty poinformowania go o zaistniałym fakcie. Reklamacji nie podlegają wady towaru spowodowane przypadkowym lub celowym uszkodzeniem przez Kupującego.
 18. Dołożono wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne dostępnych w sklepie towarów były prawdziwe i aktualne. Sklep nie odpowiada jednak za błędne podanie parametrów i właściwości towaru lub nagłą ich zmianę przez producenta.
 19. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosowane będą przepisy polskiego prawa cywilnego oraz postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).
 20. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 21. Niniejszy Regulamin jest udostąpniony klientom za pośrednictwem witryny WWW w formie, która umożliwia pobranie i wydrukowanie niniejszego Regulaminu.

 

Suplementy diety to środki spożywcze, których celem jest uzupełnienie normalnej diety, nie mogą być one stosowane jako substytut zróżnicowanej diety i nie posiadają one właściwości produktów leczniczych.

Informacje zawarte na stronie internetowej defens.pl mają charakter wyłącznie informacyjny i nie zastąpią porady lekarza. W razie choroby skontaktuj się z lekarzem i zastosuj do jego zaleceń.

Produkty prezentowane na stronie defens.pl nie są przeznaczone do diagnozowania, terapii, leczenia ani prewencji chorób.

%

Hej, hej, nie uciekaj! Oto dodatkowy rabat.

Podaj w koszyku kod rabatowy: 5PROMO a otrzymasz 5% rabat na zakupy.

Zastosuj kod rabatowy